Sztuka w (o)biegu

Projekt Sztuka w (o)biegu był odpowiedzią na deficyt atrakcyjnych i nowatorskich metod kształcenia w zakresie edukacji kulturalnej w Polsce. Poprzez działania na Instagramie – platformie szybkiej komunikacji, komunikacji „w biegu” – przez 6 miesięcy (styczeń-czerwiec 2022 r.) zachęcałam odbiorców do aktywnego, świadomego i pogłębionego rozumienia sensu wytworów kulturowych, jakimi są pocztówki artystyczne.

Ogromną inspiracją w działalności twórczej jest dla mnie mail art (sztuka poczty) – awangardowy kierunek w sztuce II poł. XX w., korzystający z poczty jako medium i narzędzia artystycznego. Jego przedstawiciele przesyłali między sobą listy, telegramy i paczki, będące miniaturowymi dziełami – często o charakterze konceptualnym. Dołączali do nich również informacje o swoim dorobku artystycznym i ciekawostki o codziennym życiu. Tworzono w ten sposób sieć obiegu sztuki poza typowymi instytucjami, takimi jak galerie i muzea, znosząc jednocześnie granicę pomiędzy tradycyjnie pojmowaną działalnością artystyczną a prozą życia.

Sztuka w (o)biegu to także prezentacja prostych warsztatowo, lecz efektownych technik plastycznych, dostępnych dla przeciętnego odbiorcy, który dzięki nim może pielęgnować zdolność twórczego wyrazu i doskonalić umiejętność kreatywnego myślenia, nie będąc zawodowym artystą.

Kolaż: „On mnie prowadzi jasnością”

Monotypia: „Dowód tożsamości”

Mixmedia: „Oda do rewolucji”

Druk roślinny: „Trawa”

Tusz: „Krija”

Cyjanotypia: „Ziemia Obiecana”

Zrealizowano w ramach stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego