Twórcze Superwizje

Twórcze Superwizje to wydarzenie społeczno-kulturalne, podczas którego my – jako nieformalna grupa twórców – podzieliliśmy się z odbiorcami naszym artystycznym dorobkiem i konkretnymi umiejętnościami manualnymi. Wizyta w warsztacie była równocześnie okazją do poznania od zaplecza zawodu artysty i rzemieślnika, rozmów na temat sztuki oraz nawiązania nowych znajomości.

W ramach weekendowego spotkania zorganizowaliśmy: 4 równorzędne wystawy – pocztówek artystycznych, rzemiosła/instalacji artystycznej, grafiki ornamentalnej oraz rysunku/rzeźby; 4 równorzędne warsztaty manualne – kolażu intuicyjnego, pracy z drewnem, stempli karpackich oraz rysunku węglem oraz panel dyskusyjny z naszymi gośćmi, będący okazją do wymiany wrażeń i refleksji związanych z życiem społeczno-kulturalnym Nowego Sącza.

Pozytywne reakcje odbiorców, motywujący feedback operatora projektu a także nowo zdobyte umiejętności z sektora NGO były przyczynkiem do powołania do życia Fundacji Twórcze Superwizje, działającej na pograniczu kultury, sztuki i zdrowia psychicznego.